- Projecten metaaldetectie -


Wat zijn Luctor et Detector projecten

 

Misschien heeft u documentatie over uw perceel omdat het bijgeleverd werd toen u het land kocht? Misschien leven in uw familie die verhalen over opa en wat er allemaal op uw grond gebeurde? U heeft misschien een heel ander verhaal of geschrift wat iets zegt over uw grondbezit. 

 

Welk verhaal of welk geschrift ook. Het word pas echt interessant en spannend als u ook de bijbehorende vondsten uit uw bodem zou kunnen tonen die nou net dat verhaal van opa, of het dagboek van overgrootoma bevestigen.


De vondsten kunnen daarnaast ook een zeer verrassend beeld geven van wat er zich heeft afgespeeld op een bepaald gebied. Deze antwoorden blijven verborgen, tot die vondsten naar boven worden gehaald. Laat ik binnen mijn bedrijf nou precies dat doen. Ik zoek die verborgen items die vragen kunnen beantwoorden en ik schep licht in een stukje donker geschiedenis van een bepaald grondbezit. Zo heb ik al die vragen kunnen beantwoorden wat er zich heeft afgespeeld op bepaalde landerijen, maar ik ben er ook al eens op uit gestuurd om de juwelenkist van een familielid op te sporen omdat deze 'ergens' lag verstopt. 


In het kadaster wordt u bijgeschreven als eigenaar en staat de grenslijn vermeld van uw perceel . U vind nergens verder een opsomming aan geschiedenis waarin u wellicht bent geïnteresseerd. U vind enkel wat cijfers en letters zonder dat gevoel van verbondenheid met uw grond of de familieleden die in het verleden op deze grond woonden, werkten en leefden. Binnen een project breng ik uw grond tot leven en geef het de kans om weer boven de aarde te mogen vertoeven en blaas ik gevonden voorwerpen nieuw leven in door ze te reinigen en voor u te determineren. Als deze voorwerpen dan nauwgezet in een door u gekozen vitrine in uw huis of uw kantoor worden tentoongesteld, dan leeft uw grond weer en krijgt een stuk aarde de betekenis die het verdient. De grond onder onze voeten heeft namelijk veel meegemaakt, heeft veel gezien en gelukkig heeft deze ook veel voorwerpen voor ons bewaard. 

 

Na 20 jaren actief te zijn in de metaaldetectie ben ik in januari 2019 mijn bedrijf gestart. Al mijn ervaringen en kennis zitten gebundeld in Luctor et Detector en ik mag dan ook met trots zeggen dat ik nauw samenwerk met Gemeenten, Archeologische instellingen, Rijksdiensten en meer. Ik zet mij juist in om ons cultureel erfgoed te behouden waar ik kan. Daarom werk ik met gedegen, professionele apparatuur die mij op zeer efficiënte wijze ondersteunen in mijn zoektocht naar begraven voorwerpen. Inmiddels heb ik mijn eigen technieken ontwikkeld zodat ik op een juiste wijze deze voorwerpen kan reinigen. Veel mensen denken namelijk goed te reinigen terwijl zij meer beschadigen dan dat zij aan het behouden zijn. Dat zou niet moeten gebeuren. 


Een metaaldetectie project is dus een samenspel van het onderzoeken van een perceel, het vinden van de verborgen voorwerpen en daarna deze te reinigen en te determineren, waarna zij worden tentoongesteld. Een mooie weerspiegeling van het geschreven verhaal dat is gevat in tastbare bewijzen.


Wat mag u concreet verwachten van een metaaldetectie project

 • een gedegen plan van aanpak wordt opgesteld (optioneel)
  • registers nalopen
  • verwachtingspatroon opstellen
  • tijdlijn indicatie
  • fasen plan maken
  • conclusie formuleren in een rapportage
 • uiterst nauwkeurige opsporing van (waardevolle) bodemvondsten vind plaats
 • een verzorgde manier van zoeken met een minimale belasting aan de grond
  • uitgraven gebeurt op een speciale manier waardoor graszoden geen schade oplopen
 • dat bodemvondsten na aanmelding en registratie uw bezit zijn en blijven, mits schriftelijk anders is overeengekomen of dat het om een bodemschat gaat
 • u ten alle tijden aanwezig mag zijn bij de werkzaamheden en er gedurende het project een juiste communicatie is tussen opdrachtgever en Luctor et Detector
 • de opgravingen plaatsvinden tot een wettelijke toegestane zoekdiepte (dit kan per gemeente verschillen vanwege de geldende Algemen Plaatselijke Verordening)

Zit u dan direct vast aan hoge kosten

Zeker niet, mijn metaaldetectie project bied u de mogelijkheid om eerst door mij een ‘proefsessie’  in te plannen op uw perceel. Dit houd in dat ik volgens een matrix patroon op uw perceel in een aantal testvakken opgravingen ga verrichten met behulp van mijn metaaldetector(s). Aan de hand van de bodemvondsten die hier gedaan worden kan er een indicatie worden afgegeven en bepaalt uiteindelijk u in welke vorm het metaaldetectie project wordt voortgezet.

 

Stappenplan metaaldetectie project in vogelvlucht

 • vrijblijvend gesprek op locatie waarbij de mogelijkheden en opties besproken worden
 • proefsessie lopen op uw perceel
 • gedegen plan van aanpak opstellen
 • fysiek onderzoek uitvoeren
 • voorselectie en voorreiniging bodemvondsten
 • keuze maken van de bodemvondsten die in de presentatievitrine komen
 • keuze maken van de vitrine en de verdere opties bespreken
 • gedegen reiniging van de bodemvondsten
 • prepareren van de bodemvondsten (het beschermen en behouden van bodemvondsten)
 • het documenteren en registreren van de bodemvondsten in een database
 • invulling geven aan de presentatievitrine (inclusief het opmaken van een determinatielijst)
 • de plaatsing van de presentatievitrine en het etaleren van de bodemvondsten op locatie
 • overhandigen van het certificaat
 • het overhandigen van de rapportage indien hiervoor is gekozen

Duur van een metaaldetectie project

 

De duur van een project hangt af van bepaalde factoren

 • de oppervlakte van het zoekgebied
 • de eventuele negatieve weersomstandigheden
 • het aantal bodemvondsten die gereinigd zullen worden
 • de mate van aanslag en /  of  corrosie van de bodemvondsten

Van reinigingsproces tot presentatie

Het reinigingsproces van de geselecteerde bodemvondsten die uiteindelijk in de presentatievitrine komen is het meest tijdrovende werk van het metaaldetectie project. Hieronder staat een voorbeeld van het reinigingsproces vanaf vondst tot presentatie.  Een gemiddelde duur van een reinigingsproces beslaat ongeveer een half uur.


 • spoelen en in categorieën verdelen van de bodemvondsten

(± 1 - 4 uur)

 • demineraliseren bodemvondsten (onttrekken van zuren/zouten/corrosie) 

(± 1 maand)

 • gedegen reiniging door professionele apparatuur   

(± 30 minuten per vondst)

 • 2e demineralisatie proces 

(± 1 maand)

 • droogproces 

(± 1 dag)

 • prepareren en drogen van de bodemvondsten 

(± 1 maand)

 • presentatievitrine maken en invullen (inclusief opmaak determinatielijst)

(± 16 - 32 uur)

 • documenteren, fotograferen en registratie in een database 

(± 24 uur)

 • plaatsing presentatievitrine en etaleren bodemvondsten

(± 2 - 5 uur)


Nieuwsgierig geworden? Neemt u vrijblijvend contact met mij op om te zien wat een project metaaldetectie voor u kan betekenen. Om contact met mij op te nemen verwijs ik naar onze contact en bereikbaarheidspagina. Ik sta u graag te woord met al uw vragen. 


Luctor et Detector

Zusterplein 15

4331 KM  Middelburg

© 2019  -  2024   |   Luctor et Detector