- Reservering- en annuleringsvoorwaarden -


Algemeen

 

 • betalingen kunnen alleen in euro’s vooraf geschieden per bankbetaling m.u.v. een proefdag, hierbij is de deelnemer verplicht de betaling in contanten (euro’s) te voldoen.
 • uw reservering wordt definitief als u binnen 2 werkdagen na de boekingsdatum 50% van het boekingsbedrag heeft overgemaakt
 • minimaal 3 werkdagen voor de afgesproken boekingsdatum en tijd van de activiteit/metaaldetectie evenement moet de overige 50% van het boekingsbedrag zijn overgemaakt mits er schriftelijk anders afgesproken is tussen contractant en Luctor et Detector.
 • Luctor et Detector is een kleinschalige onderneming, het is voor mij dus extra vervelend als u annuleert, het kan echter altijd voorkomen dat ernstige omstandigheden u noodzaken te annuleren, ik hanteer hierbij de regels zoals deze zijn opgenomen in artikel 5 van de algemene voorwaarden.
 • In geval van niet dringende omstandigheden bij annulering behoud Luctor et Detector altijd het recht om 10% extra administratie kosten door te rekenen aan de contractant bovenop de in de algemene voorwaarden bij Artikel 5 opgenomen kosten bij annulering.
 • Uw reservering kan in uitzonderlijke gevallen tot 2 uur voor aanvang van een activiteit / metaaldetectie evenement geannuleerd worden, bij het niet verschijnen op de (schriftelijk) afgesproken locatie en tijdstip en zonder telefonisch contact hierover met Luctor et Detector wacht de ondernemer / helper van Luctor et Detector maximaal 30 minuten, mocht er dan niemand aanwezig zijn vervalt enig recht op restitutie van het totaal bedrag en wordt de activiteit / metaaldetectie evenement geannuleerd.
 • In geval van uitzonderlijke omstandigheden (zie artikel 10 van de algemene voorwaarden) is het de plicht van Luctor et Detector het annuleren / verplaatsen van de activiteit / metaaldetectie evenement minimaal 2 uur voor aanvang van de (schriftelijke) afgesproken tijd dit telefonisch kenbaar te maken aan de contactpersoon.
 • Tijdens de reservering wordt van de contractant verwacht dat deze een toestemmingsverklaring invult i.v.m. de recht op privacy bij het maken van opnamen, foto’s of enige ander manier van het vastleggen van privacy gegevens door Luctor et Detector.

Extra voorwaarden bij Kinderfeestjes

 

 • Het boeken van kinderfeestjes mag uitsluitend door natuurlijke personen gedaan worden van 18 jaar of ouder, of met schriftelijke toestemming van een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder, anders kunnen deze boekingen niet in behandeling genomen worden.
 • De reservering van kinderfeestjes houd automatisch in dat er per 6 kinderen altijd minimaal 1 ouder / begeleider van 18 jaar of ouder aanwezig moet zijn tijdens het geven van het kinderfeestje. De ondernemer / helper behoud het recht de activiteit / metaaldetectie evenement zonder recht op enige restitutie in dit geval te annuleren.
 • tijdens de periode dat de kinderfeestjes plaatsvinden is het niet toegestaan te roken onder invloed te zijn van drugs of alcohol te gebruiken (zie ook artikel 7 verplichtingen contractant)
 • Bij het afsluiten van een kinderfeestje is de contractant ten alle tijden financieel aansprakelijk bij het ‘opzettelijk’ vernielen of bij diefstal van materiaal en accessoires die in het bezit zijn van Luctor et Detector die tijdens een kinderfeestje gebruikt worden.
 • Bij de algemene reserveringsvoorwaarden genoemde wet op de privacy, wordt verwacht dat de contractant ook schriftelijke toestemming verkrijgt van de andere deelnemende kinderen dan zijn/haar deelnemende kind(eren).