- Reservering- en annuleringsvoorwaarden -


Algemeen

 

 • betalingen kunnen alleen in euro’s vooraf geschieden per bankbetaling m.u.v. een probeerdag.  Uitzondering hierop zijn vakantiegangers vanuit het buitenland waardoor bankverkeer lastiger kan zijn.
 • Nadat u als opdrachtgever / contractant akkoord heeft gegeven voor een activiteit op een bepaalde datum, dan word de factuur verzonden. U wordt geacht dan binnen 14 dagen na factuurdatum 50 % van de totaalfactuur te voldoen.  Uw reservering is hierna definitief geworden. Na de activiteit betaald u binnen 14 dagen het restant van de factuur. 
 • Luctor et Detector is een kleinschalige onderneming, het is voor mij dus extra vervelend als u annuleert, het kan echter altijd voorkomen dat ernstige omstandigheden u noodzaken te annuleren, ik hanteer hierbij de regels zoals deze zijn opgenomen in artikel 5 van de algemene voorwaarden.
 • In geval van niet dringende omstandigheden bij annulering behoud Luctor et Detector altijd het recht om 10% extra administratie kosten door te rekenen aan de contractant bovenop de in de algemene voorwaarden bij Artikel 5 opgenomen kosten bij annulering.
 • Uw reservering kan in uitzonderlijke gevallen tot 24 uur voor aanvang van een activiteit / metaaldetectie evenement geannuleerd worden, bij het niet verschijnen op de (schriftelijk) afgesproken locatie en tijdstip en zonder telefonisch contact hierover met Luctor et Detector wacht de ondernemer / helper van Luctor et Detector maximaal 30 minuten, mocht er dan niemand aanwezig zijn vervalt enig recht op restitutie van het totaal bedrag en wordt de activiteit / metaaldetectie evenement geannuleerd.
 • In geval van uitzonderlijke omstandigheden (zie artikel 10 van de algemene voorwaarden) is het de plicht van Luctor et Detector het annuleren / verplaatsen van de activiteit / metaaldetectie evenement minimaal 4 uur voor aanvang van de (schriftelijke) afgesproken tijd dit telefonisch kenbaar te maken aan de contactpersoon.
 • Door een activiteit te boeken gaat Luctor et Detector er vanuit dat de contractant, de individuele deelnemer, of de groep toestemming verleend aan Luctor et Detector ivm het recht op privacy en het portretrecht bij het maken van opnamen, foto’s of enige andere vorm van het vastleggen van privacy gegevens door Luctor et Detector. U kunt vooraf, doch uiterlijk 14 dagen na de activiteit schriftelijk aangeven of u bezwaar maakt, en niet akkoord bent met deze bepaling. 

Extra voorwaarden bij activiteiten voor kinderen

 

 • Het boeken van kinderfeestjes mag uitsluitend door natuurlijke personen gedaan worden van 18 jaar of ouder, of met schriftelijke toestemming van een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder, anders kunnen deze boekingen niet in behandeling genomen worden.
 • De reservering van kinderactiviteiten houd automatisch in dat er per 6 kinderen altijd minimaal 1 ouder / begeleider van 18 jaar of ouder aanwezig moet zijn tijdens het geven van de kinderactiviteit. De ondernemer / helper behoud het recht de activiteit / metaaldetectie evenement zonder recht op enige restitutie in dit geval te annuleren. Bijkomende kosten om deze kinderen in een veilige omgeving te brengen worden in rekening gebracht. 
 • Tijdens de periode dat de kinderactiviteiten plaatsvinden is het niet toegestaan te roken, onder invloed te zijn van drugs, of alcohol te gebruiken (zie ook artikel 7 verplichtingen contractant)
 • Bij het afsluiten van een kinderactiviteit is de contractant ten alle tijden financieel aansprakelijk bij het ‘opzettelijk’ vernielen of bij diefstal van materiaal en accessoires die in het bezit zijn van Luctor et Detector die tijdens een kinderactiviteit gebruikt worden.
 • Bij de algemene reserveringsvoorwaarden genoemde wet op de privacy, wordt verwacht dat de contractant ook schriftelijke toestemming verkrijgt van de andere deelnemende kinderen dan zijn/haar deelnemende kind(eren).Luctor et Detector

Zusterplein 15

4331 KM  Middelburg

© 2019  -  2024   |   Luctor et Detector