- Onze huisregels op een rij gezet -


Op locatie strand of akker waar u naartoe gaat tijdens een workshop / activiteit van Luctor et Detector gelden de hierna beschreven huisregels:

 

 • Op locatie staat u onder toezicht van uw gastheer met eventuele helpers. U dient alle aanwijzingen van directie of helpers op te volgen. 
 • Bij bedrijf- en verenigingen is de organisatie verantwoordelijk voor het gedrag van de deelnemende groep. 
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.
 • Het meebrengen en nuttigen van eten en drinken tijdens een activiteit is enkel toegestaan mits dit vooraf schriftelijk is afgesproken.
 • Roken op buitenlocaties is in overleg bespreekbaar. Dit zal in groepsoverleg plaatsvinden.
 • Luctor et Detector stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing of schade aan goederen.
 • In het geval dat er een schatvondst wordt gedaan door één of meerdere deelnemers zegt de wet dat de verdeling als volgt zal zijn; de vinder mag 50 % houden en 50 % komt de landeigenaar toe. Als zich deze situatie voordoet tijdens een metaal zoekactiviteit, dan is Luctor et Detector mede vinder. Dat betekent dat 50 % naar de landeigenaar gaat, en de andere 50 % wordt verdeeld als 25 % voor de deelnemende vinder en 25 % voor Luctor et Detector. 
 • Op al onze offertes en reserveringen zijn de reservering- en annuleringsvoorwaarden van toepassing.
 • De directie van Luctor et Detector behoudt zichzelf en alle helpers het recht voor om deelnemers aan te spreken op onjuist gedrag, of vervuiling van de omgeving.
 • De directie en helpers van Luctor et Detector behoudt zich het recht voor dat zij de toegang en / of deelname kunnen weigeren.
 • De directie en helpers van Luctor et Detector behoudt zich het recht voor dat zij bezoekers en / of deelnemers die zich niet aan dit reglement houden weg kunnen zenden zonder teruggaaf van reeds gedane betalingen.
 • Door betaling conformeert de organisatie en / of deelnemer zich aan dit reglement. Dit geldt ook voor deelneming in groepsverband waarbij de organisatie de betaling op zich neemt. De organisatie en / of deelnemer zijn diegene die bij reservering zijn opgegeven.
 • In geval van onduidelijkheden bepaalt de directie en / of helpers de gang van zaken.

Op locatie tijdens één van de verzorgde trips naar Engeland gelden de regels beschreven zoals hierboven tijdens een workshop / activiteit, met de aanvullingen dat;

 

 • Luctor et Detector kan niet aansprakelijk worden gesteld op beschadiging, diefstal of vermissing van meegebrachte eigen apparatuur. Er wordt verwacht dat een deelnemer aan een 'Engeland-trip' de apparatuur op eigen reisverzekering meeverzekerd. 
 • Van deelnemers aan een 'Engeland-trip' wordt verwacht dat zij zich houden aan de gedragsregels van het land dat wordt bezocht en de aanwijzingen van begeleiders Luctor et Detector opvolgt.
 • In het geval dat een deelnemer, na een waarschuwing op verkeerd gedrag zich wederom niet houd aan de afspraken, dan wordt de deelname aan de 'Engeland-trip' beëindigd en zal deelnemer op eigen kracht moeten terugkeren naar Nederland. Er wordt hierna geen restitutie toegekend. 
 • Deelnemers aan een 'Engeland-trip' zijn gebonden bij de groep te blijven als het gaat om de gezamenlijke momenten die zijn afgesproken zoals de zoekmomenten op de akkers en weilanden. 
 • Deelnemers zijn tijdens de afgesproken vrije-tijd momenten uiteraard vrij om te gaan en staan waar zij willen in het gastland. Wel gelden dan de afgesproken gedragsregels zoals hierboven omschreven.
 • In het geval dat er een schatvondst wordt gedaan door één of meerdere deelnemers zegt de wet in Engeland dat de verdeling als volgt zal zijn; de vinder mag 50 % houden en 50 % komt de landeigenaar toe. Als zich deze situatie voordoet tijdens een 'Engeland-trip', dan is Luctor et Detector mede vinder. Dat betekent dat 50 % naar de landeigenaar gaat, en de andere 50 % wordt verdeeld als 25 % voor de deelnemende vinder en 25 % voor Luctor et Detector.  


Luctor et Detector

Zusterplein 15

4331 KM  Middelburg

© 2019  -  2024   |   Luctor et Detector