- Onze huisregels op een rij gezet -


Op locatie strand of akker waar u naartoe gaat tijdens een workshop of probeerdag van Luctor et Detector gelden de hierna beschreven huisregels:

 

 • Op locatie staat u onder toezicht van uw gastheer met eventuele helpers. U dient alle aanwijzingen van directie of helpers op te volgen. 
 • Bij bedrijf- en verenigingen is de organisatie verantwoordelijk voor het gedrag van de deelnemende groep. 
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.
 • Het meebrengen en nuttigen van eten en drinken tijdens een activiteit is enkel toegestaan mits dit vooraf schriftelijk is afgesproken.
 • Roken op buitenlocaties is in overleg bespreekbaar. Dit zal in groepsoverleg plaatsvinden.
 • Luctor et Detector stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing of schade aan goederen.
 • In het geval dat er een schatvondst wordt gedaan door één of meerdere deelnemers zegt de wet dat de verdeling als volgt zal zijn; de vinder mag 50 % houden en 50 % komt de landeigenaar toe. Als zich deze situatie voordoet tijdens een metaal zoekactiviteit, dan is Luctor et Detector mede vinder. Dat betekent dat 50 % naar de landeigenaar gaat, en de andere 50 % wordt verdeeld als 25 % voor de deelnemende vinder en 25 % voor Luctor et Detector. 
 • Op al onze offertes en reserveringen zijn de reservering- en annuleringsvoorwaarden van toepassing.
 • De directie van Luctor et Detector behoudt zichzelf en alle helpers het recht voor om deelnemers aan te spreken op onjuist gedrag, of vervuiling van de omgeving.
 • De directie en helpers van Luctor et Detector behoudt zich het recht voor dat zij de toegang en / of deelname kunnen weigeren.
 • De directie en helpers van Luctor et Detector behoudt zich het recht voor dat zij bezoekers en / of deelnemers die zich niet aan dit reglement houden weg kunnen zenden zonder teruggaaf van reeds gedane betalingen.
 • Door betaling conformeert de organisatie en / of deelnemer zich aan dit reglement. Dit geldt ook voor deelneming in groepsverband waarbij de organisatie de betaling op zich neemt. De organisatie en / of deelnemer zijn diegene die bij reservering zijn opgegeven.
 • In geval van onduidelijkheden bepaalt de directie en / of helpers de gang van zaken.

Op locatie tijdens één van de verzorgde trips naar Engeland gelden de regels beschreven zoals hierboven tijdens een strand of akker workshop of probeerdag, met de aanvullingen dat;

 

 • Luctor et Detector kan niet aansprakelijk worden gesteld op beschadiging, diefstal of vermissing van meegebrachte eigen apparatuur. Er wordt verwacht dat een deelnemer aan een 'Engeland-trip' de apparatuur op eigen reisverzekering meeverzekerd. 
 • Van deelnemers aan een 'Engeland-trip' wordt verwacht dat zij zich houden aan de gedragsregels van het land dat wordt bezocht en de aanwijzingen van begeleiders Luctor et Detector opvolgt.
 • In het geval dat een deelnemer, na een waarschuwing op verkeerd gedrag zich wederom niet houd aan de afspraken, dan wordt de deelname aan de 'Engeland-trip' beëindigd en zal deelnemer op eigen kracht moeten terugkeren naar Nederland. Er wordt hierna geen restitutie toegekend. 
 • Deelnemers aan een 'Engeland-trip' zijn gebonden bij de groep te blijven als het gaat om de gezamenlijke momenten die zijn afgesproken zoals de zoekmomenten op de akkers en weilanden. 
 • Deelnemers zijn tijdens de afgesproken vrije-tijd momenten uiteraard vrij om te gaan en staan waar zij willen in het gastland. Wel gelden dan de afgesproken gedragsregels zoals hierboven omschreven.
 • In het geval dat er een schatvondst wordt gedaan door één of meerdere deelnemers zegt de wet dat de verdeling als volgt zal zijn; de vinder mag 50 % houden en 50 % komt de landeigenaar toe. Als zich deze situatie voordoet tijdens een 'Engeland-trip', dan is Luctor et Detector mede vinder. Dat betekent dat 50 % naar de landeigenaar gaat, en de andere 50 % wordt verdeeld als 25 % voor de deelnemende vinder en 25 % voor Luctor et Detector. 


Luctor et Detector

Zusterplein 15

4331 KM  Middelburg

© 2019  -  2023   |   Luctor et Detector