- Disclaimer -


Disclaimer

Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van onze website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Wij zijn niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door ons gecreëerde website. Wij wijzen hierbij alle aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op onze website verwijzen.

De gegevens op onze website kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd. Wij geven geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de sites en zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door ons uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van onze website. Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van ons zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze site of bronnen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen of beschikbaarheid. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen.


Typefouten, afbeeldingen, foto's en film
De informatie op onze website wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld en onderhouden. Ondanks onze zorgvuldigheid kan het voorkomen dat u typefouten aantreft. Voor dergelijke fouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Alle informatie op onze websites is dan ook onder voorbehoud van druk- en typefouten. Prijsinformatie wordt jaarlijks bijgesteld waar nodig. 

De afbeeldingen, foto's en filmbeelden die worden getoond op de website zijn grotendeels eigendom van Luctor et Detector. Toch kan het voorkomen dat er een medium is gebruikt waar eigendomsrecht op rust van iemand anders. Het is dan ook niet toegestaan om de afbeeldingen, foto's en filmbeelden te kopiëren en / of te verspreiden zonder toestemming van Luctor et Detector, of ander rechthebbende. 


Prijzen per persoon
Alle activiteiten op deze site worden aangeboden voor een prijs per persoon, behalve de kinderfeesten. Prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief km-vergoedingen.

Alle op deze site getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en / of fouten. Indien de prijs in de boeking niet overeenkomt met de werkelijke prijs, dan zal de klant hiervan binnen 72 uur telefonisch van op de hoogte worden gesteld. De boeking kan dan zowel door de reiziger als door Luctor et Detector, worden geannuleerd. Hieruit zullen geen annuleringskosten voortvloeien. Aan gedane boekingen kunnen geen rechten worden ontleend.


Vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen over deze website, dan kunt u deze richten aan e-mailadres info@metaalzoekworkshop.nl.


Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de disclaimer en / of privacyverklaring.