- Interessante weetjes (2) -Het verhaal van de snorrebotten


Eenvoudige aerofoon muziekinstrumenten met een oergeluid

Een snorrebot komt onder vele namen voor. Het wordt ook wel hor, bromhout, snorhout, zoemhout of zoemsteen genoemd, maar ook beter bekend onder de namen bullroarerrhombusturndun of Bora-Bora. De vele namen zijn te verklaren doordat de snorrebot al sinds de oudheid bestaat. De uit een dun plaatje van hout of dierlijk bot bestaande  snorrebot werd aan een koord rondgeslingerd.  Door de luchtwervelingen zal het dunne plaatje om zijn as rondtollen waardoor een snorrend geluid wordt voortgebracht.

Het lijkt nog het meest op zoemen. Door langzamer of sneller rond te slingeren veranderd de toonhoogte. De snorrebot werd hoofdzakelijk gebruikt als ritueel instrument.  Een grappig feit is dat in de film Crocodile Dundee uit 1986 door Mick Dundee een snorrebot werd gebruikt in Australië om over een grote afstand te communiceren. In de 16de en 17de eeuw waren Snorrebotten vermoedelijk bedoeld als speelgoed voor de kinderen. Ze hadden dan een andere vorm maar het principe bleef hetzelfde. Meestal waren het dunne ronde gekartelde schijven, gemaakt van lood, met een diameter tussen de 40 mm en 60 mm. In het midden werd de schijf van twee gaatjes voorzien.


Door deze gaatjes werd dan een touwtje getrokken, en de uiteinden van deze touwtjes werden in de handen genomen en ‘opgewonden’ door de snorrebot op en neer rond te slingeren. Hierdoor werd het touwtje steeds kleiner. Nadien trok men aan het touwtje en liet men het afwisselend los waardoor het schijfje ronddraaide en een zoemend geluid maakte. De karteltandjes op de rand deden de snorrebot nog extra zoemen. In de jaren ’60 en wellicht ook nog in de jaren ’70 gebruikten de kinderen een grote knoop als Snorrebot.

Bron : Stan Panis | Hof van Goor / WikipediaStrandvondsten van Luctor et Detector 2017 op zomeravonden


Wist u dat het soms erg lucratief is om een zomer over het strand te lopen met uw detector? Juist op die momenten dat er even geen akker of weiland tot uw beschikking staat. 

 

Ik heb het geluk vlak bij de Zeeuwse stranden te wonen. Hiernaast ziet u het resultaat van een tweetal keer per week op de stranden te lopen in de avonduren. En dan heb ik het nog maar over een paar verloren uurtjes als de stranden al bijna leeggelopen zijn.

 

Wat denkt u wat u allemaal zou vinden als u bijvoorbeeld elke avond tussen 18.00 uur en 23.00 uur zou gaan detecteren? Opbrengst foto circa 1500 euro en voor de meeste zoekers heb je dan toch al snel de aanschaf van je metaaldetector er uit. Ploegdiepte na een bepaald gewas. Waarom is dat belangrijk om te weten?


Waarom vind je als metaalzoeker vaak toch weer leuke dingen ook al heb je er in de afgelopen jaren al meerdere keren gezocht? Eén van de verklaringen kan zijn dat het land door de jaren heen gewassen erop heeft gehad die na de oogst als voorbereiding op een volgend gewas geploegd, gewoeld of gespit moet worden. Hierdoor worden de grondlagen verplaatst.

 

Het hangt ook zeker van het soort gewas af hoe diep de grond bewerkt wordt na een oogst.  Niet alleen het soort gewas bepaalt de uiteindelijke diepte waar de ploeg de grond moet bewerken, het soort grond bepaalt ook vaak de diepte van het ploegen. 


Ondiep- en diepploegen

De meeste akkers worden op een diepte van zo'n 25 á 35 cm omgeploegd. Voor ons leuk want er komen dan vondsten (hopelijk) hoger te liggen, of beter vindbaar voor de detector. Bij diepploegen worden grondlagen omgewoeld voorbij de 100 cm en komen vondsten binnen bereik die anders onbereikbaar zijn. Of je moet al met een bulldozer aan de slag willen. 

Zo is er ook een duidelijk verschil in ploegdiepte wanneer de grond bestaat uit (zware) klei, leem of zandgrond. Er wordt op verschillende forums beweert dat kleigrond bij bepaalde gewassen op 50 - 55 cm diepte geploegd moet worden, terwijl dat bij zandgrond niet dieper gebeurt dan 25 - 40 cm. Dit heeft alles te maken met het zuurstofgehalte, organisch leven en de diverse mineralen die in de grond zitten. In de onderstaande opsomming staan de meest voorkomende gewassen met de gemiddelde ploegdiepte die na de oogst wordt aangehouden.                                    


(suiker)bieten  

groenbemester

peen  

uien 

   5-35 cm

10-15 cm

10-25 cm

15-25 cm

aardappelen

mais

tarwe

rogge

25-35 cm  

15-40 cm 

25-40 cm

25-40 cm


Diepploegen

Wanneer een agrariër mij verteld dat er diep geploegd gaat worden, dan klinkt dat mij als muziek in de oren. Diepploegen wordt niet vaak gedaan, maar als het wordt gedaan dan is dat om gebreken in het profiel op te lossen zoals een verminderede ontwatering van het land. Dit betekent dat het diepploegen ervoor zorgt dat het water beter kan afvloeien over en door de grond naar sloten of greppels.

 

Agrariërs ploegen dan het land vanaf een diepte van 100 cm tot 200 cm met een speciale diepploeg. De trekker wordt getrokken door een andere trekker om meer kracht te kunnen uitoefenen op de ploeg. 


Een belangrijke tip voor de zoeker die een boer vraagt of er op diens land mag worden gezocht is wel deze; toon interesse in het beroep van een boer. Vraag gewoon eens naar de moeilijkheid van het laten groeien van bepaalde gewassen en waarom er op bepaalde dieptes wordt geploegd. Je zult verteld staan over de antwoorden die worden gegeven en wat er allemaal mee gemoeid is om gewassen te laten groeien. Hoe dan ook weet je nu hoe interessant sommige agrarische informatie kan zijn en betrekking heeft op wat jij vind op de landerijen. 

Luctor et Detector

Zusterplein 15

4331 KM  Middelburg

© 2019  -  2024   |   Luctor et Detector