- Geschiedkundige presentaties -


Waarom zo stoffig?

Velen van u kennen presentaties of lezingen als een stoffige digitale voorstelling waarmee er in een slideshow bepaalde onderwerpen of gebeurtenissen worden weergegeven en waarbij het beeldscherm een verhaal verteld in plaats van de verteller met boeiende voorwerpen. Deze standaard presentaties spelen in mijn ogen te weinig in op interacties met het aanwezige publiek. Mijn passie overbrengen op u als bezoekend publiek kan niet zonder dat ik de aanwezigen in mijn verhaal betrek.

 

Ik wil tastbaar laten zien wat voor mooie voorwerpen er nog steeds  onder onze voeten verborgen  liggen. ik wil aan u deze tastbare geschiedenis van ons cultureel erfgoed bloot leggen. Luctor et Detector biedt daarom dan ook presentaties aan die invulling geven aan een bepaalde gebeurtenis uit de geschiedenis of een overzicht van vele gebeurtenissen door alle eeuwen heen.


Bent u dus op zoek naar een interessante manier om de geschiedenis op een spannende en soms speelse wijze aan een groter publiek te tonen, dan kunt u mij eens benaderen met de vraag wat ik voor u kan betekenen. Deze activiteit vult vaak de lesstof aan op scholen of kan aansluiten op interesses van burgers in een bepaalde streek. Hoe dan ook garandeert Luctor et Detector dat het een interessante en weetjesvolle presentatie zal worden.


Diverse presentatie onderwerpen

 • 13 eeuwen Walcherse bodemvondsten
 • Walcherse bodemvondsten uit de Gouden Eeuw
 • Walcherse bodemvondsten ten tijden van oorlogen zoals de 2e Wereldoorlog of de 80 jarige oorlog van 1568 tot 1648.
 • De eeuw van bijvoorbeeld Napoleon ( u vult de periode in / ik zoek het uit en presenteer )


Samenstelling presentatie

Ongeacht het onderwerp zal er een programma indeling gemaakt worden die naast de duur van een presentatie ook duidelijk inzicht geeft van de opbouw van mijn presentaties. Een presentatie zal bestaan uit onderstaande onderdelen.

 • een welkom heten en verzorgen van een korte introductie
 • de presentatie in woord en beeld
 • het presenteren van bodemvondsten
 • per blok is er de mogelijkheid tot een rondvraag
 • het publiek betrekken tijdens de presentatie in woord en beeld
 • een spelronde door bijvoorbeeld het aantal en gewicht / naam en functie van een item of items te raden
  • een interessant item staat tentoongesteld
  • deelnemers vullen een papier in met een geraden antwoord en deponeren deze in een vaas/kom
  • we bekijken samen de antwoorden en de oplossing wordt bekend gemaakt
 • de twee deelnemers die het raadsel hebben opgelost of er het dichtste bij zaten ontvangen een speciaal aandenken van Luctor et Detector
 • er volgt een  afsluiting met dankwoord

De tijdsduur van een presentatie

De presentaties zullen altijd een combinatie zijn van zien, horen en beleven.  Presentaties zijn samengesteld op basis van  2 à 2 ½ uur waarin het spreken wordt afgewisseld met een zichtbare presentatie van eigen bodemvondsten. Hierdoor zullen de presentaties altijd tastbaar worden gemaakt met het doel om het publiek actiever te betrekken binnen deze presentatie. Waar mogelijk kunnen deelnemers gevonden objecten in de hand vasthouden om de geschiedenis letterlijk te voelen. Het draaiboek 13 eeuwen Walcherse bodemvondsten als voorbeeld hieronder

 

De introductie

 

1e blok           9 - 13e eeuw

Presentatie 1e blok (+ vragen stellen) 

 

2e blok         14e  -  17e eeuw 

Presentatie 2e blok (+ vragen stellen)

 

3e blok         18 -  21e eeuw

Presentatie 3e blok (+ vragen stellen) 

 

Raad het gewicht of item

Oplossingen bekijken en bekend maken

 

Promotie en overhandigen p.r. materiaal

Dankwoord en afsluiting presentatie

 

10 minuten

 

15 minuten

10 minuten

 

15 minuten

10 minuten

 

15 minuten

10 minuten

 

15 minuten

10 minuten

 

10 minuten

   5 minuten


De totale duur geschiedkundige presentatie

125 minuten = 2  uur

(een globale berekening, de werkelijke duur kan enigszins afwijken)


 • Na de afsluiting is er uiteraard nog wel tijd voor wat open vragen vanuit het publiek.

 • Prijzen van presentatie projecten gaan in overleg.
Luctor et Detector

Zusterplein 15

4331 KM  Middelburg

© 2019  -  2024   |   Luctor et Detector